MS-DOS 10.0

Jobb, de nem az igazi
(Doug van Kirk cikke után szabadon)

Szóval még mindig tud újítani a Microsoft és még mindig nem kell eltemetnünk a DOS-t, bármennyit fejlôdjön is a világ. Igaz ugyan, hogy az Intel jelenleg már csak exponenciális alakban jelzi új processzorának típuskódját, az IBMet felvásárolta az Albán Nemzeti Szeszipari Vállalat, a munkaállomásokat pedig be- és kiviteli eszközök nélkül szállítják az új direct brain communication technology bevezetése óta, de a világon megtalálható mintegy két tucat felhasználó kegyeiért még mindig verseny folyik a Microsoft és konkurrensei (Microsoft, Microsoft, Microsoft, etc.) között.

Szinte mindenen javított a Microsoft:a gyorsítón,a memóriakezelôn, a parancsértelmezôn. Helyet kapott a csomagban egy nagy hatásfokú tömörítôprogram is, melyre - szó, ami szó - igen nagy szüksége van a körülbelül 2 Tbyte (2000 Gbyte) méretű rendszernek. Külön figyelmesség a gyártótól, hogy majdnem minden rendszerfile - adatvédelmi szempontokat szemelôtt tartva - tömörítésgátló fejlécet tartalmaz.Nem csoda tehát, hogy az installálás kicsit sokáig tart, bár a kapott 3500 db CD-ROM imponáló látványt nyújt bármely környezetben.Megkapható a software más ismert médiákon is, a legjobb választás az 1Tbyte kapacitású 3D kristály (ebbôl három kell), amelynek fennmaradó területein multimédia show került elhelyezésre, fôképp a Microsoft legjobb reklámaiból.

Nem feledkeztek meg a régebbi gépek tulajdonosairól sem: a DOS szűkített változata (1200 Gbyte) HD-s floppykon is kapható. A mintegy egymillió lemezhez természetesen jár egy Ford mikrobusz is tárolás és szállítás (átvitel) céljára.A floppyk gyártói egyértelműen kedvezôen nyilatkoztak a fenti ötletrôl.

Engem leginkább a kezelôi felület sokrétűsége fogott meg, bár alighanem még sokáig nem fogom tudni minden szolgáltatását kihasználni (de használni se). Az új változat készítôi dícséretes hagyománytiszteletrôl tettek tanúbizonyságot: megmaradt például a nyolc plusz három betűs filenév, ennek korlátait feloldja viszont az, hogy immár a kínai írás karakterei is elfogadottak. Természetesen dôlt, vastagított és gót betűs nevek is léteznek, viszont problémát okozhat, ha nem emlékszünk pontosan programunk nevének stílusára.

Hiba esetén utánozhatatlanul emberközeli ez a változat: a reakció a beállított országkód alapján más és más. A Microsoft hosszú kutató- munkája fekszik a nemzeti sajátosságok pontos applikációiban. Néhány jellemzô példa:

India: Az egykor slágergépnek elkönyvelt Amiga Guruja éled föl, a hangszóróból szitár hangja szól. Bôvebb tájékoztatásra nincs szükség,a meditációban elért magasabb érzékek lehetôvé teszik a hiba behatárolását.

Izrael: Itt is az imádsághoz fordulhatunk, miközben egy rabbi tart felolvasást.Apró figyelmetlenség folytán nemcsak az írás,de az elhangzó szöveg iránya is fordított.

Ausztria: Freud arcképe jelenik meg, miközben egy megértô hang biztosít bennünket arról, hogy a hiba tulajdonképpen a tudatalattinkban rejlô kisebbségi érzés kivetülése a tökéletes gépre, amely rejtett vágyaink tárgya.

Magyarország: Csaknem minden hibajelzés a "Te barom, mikor tanulod már meg, hogy... " kezdetű figyelemfelkeltô szöveggel kezdôdik.

Oroszország: A helyi számítógépes kultúra német (nyugat-kelet) közvetítéssel érkezett annak idején, ezt a nyelvhasználatban messzemenôen figyelembevették, valahogy így: Vnyimányie! Das programm ist TOO BIG. (Persze ciril betűkkel.)

A mindennapos tapasztalatok azt mutatják, hogy egy 512x512-es processzor-mátrixon is jó sebességértékek érthetôk el. Magasabb kategóriájú gépeken pedig egyszerűen szárnyakat kap az új DOS. Csak néhány ritkábban használt funkcióra kell egy percnél többet várni. (Pl. DIR, CLS, MD, DEL, etc.)

Az apróbb kompatibilitási problémákat elfedik a felhasználó elôl, ezt csaknem mindig a kritikus rész törlésével érik el. Nem vitás, hogy a Windows fejlesztések tapasztalatait is átvették. Az elavult "azt-kapod- amit-látsz" technika helyett az "azt-kapod-ami-van", illetve az "azt-se" nyer teret. (Dolgoznak még az "azt-hiszed-kapsz-valamit" és a "hogy-mersz-zavarni" technikákon is.)

A mellékelt BASIC változat neve USUAL BASIC (talán a VISUAL BASIC mintájára), s mivel e nyelvet régóta számítástechnikai eszperantóként tartják számon, ezért például a most - kissé elkésve - bevezetett párhuzamos programozási lehetôségeket az OCCAM-tól kölcsönözték. Minden ismertebb nyelvbôl találunk elemeket, így ezen a FORTRAN stílussal lehetünk úrrá. (Az igazi programozó bármely nyelven tud FORTRAN progra- mot írni.)

Elmondható tehát, hogy a Microsoft nem tért le a kitaposott útról, minden úgy van most is, mint rég. Bill Gates régi álma, hogy a világ minden gépén a DOS fusson. Ezt olyképpen érik majd el,hogy a végsô DOS akkora lesz, aminek futtatásához tényleg az összes gépre szükség lesz.

Ali Ttaik-al-Rep

Lapzárta után érkezett a szomorú hír: Ismeretlen elkövetô agyonütötte Bill Gatest a Windows 4.31a-2 (error free version) 3400 oldalas hibalistájával. A nyomozást megnehezíti, hogy eddig több mint negyvenmillió felhasználó vállalta magára a tett elkövetését.

(cc)by (cc)nc (cc)sa